Jadvyga Vyšniauskaitė – Jablonskaja (g. 1941 m.)

Močiutė – Ieva Barkauskaitė – Ogilbienė, senelis – Antanas Ogilba. Mama – Adelė Ogilbaitė – Vyšniauskienė. Mama šeimoje buvo vyriausia. Po to ėjo brolis Antanas, sesuo Marijona, broliai Vytas ir Kazys. Senelis atėjo į Pakalninkus žentuosna. Čia, šitoj vietoj, gyveno močiutės tėvai – Barkauskai.

Mes su mama ir su tėčiu, Antanu Vyšniausku, gyvenom prie Vytautavos, Gervinių kaime, vienkemyje. Turiu dar brolį Joną ir seserį Onutę. Vaikai būdami į Pakalninkus pas močiutę pėškom ateidavom. Kaimas gyveno kaip viena šeima – nei tvorų buvo, nei nieko. Galėdavai eiti, kur nori. Seneliai daug gyvulių turėjo – ir karvę, ir arklį, ir kiaules laikė. Seneliai mokėjo kalbėt ir lenkiškai, ir lietuviškai, bet namuose kalbėjo lenkiškai.

Atsikėlėm čia gyventi po močiutės mirties.

Pasidalinkite nuoroda į šį puslapį