Pakalninkų bendruomenė

Apie Pakalninkų kaimo bendruomenę

Pakalninkų bendruomenės nariai telkiami prasmingiems darbams mūsų pačių, mūsų vaikų, anūkų ir proanūkių ateities labui.

Savo veikla siekiame, kad mūsų kaime būtų gera gyventi tiek jaunam, tiek senam, kad atvykęs svečias prisimintų Pakalninkų žmones, jų nuoširdumą, darbščių rankų išpuoselėtą aplinką ilgam.

Tikimės, kad ir ateityje Pakalninkų gyventojai pratęs šaunias kaimo tradicijas, pateisins gerą vardą tarp kraštiečių. Puoselėjame viltį, kad nors dalis čia užaugusių, bet iš mūsų kaimo išlėkusių jaunų žmonių sugrįžtų po mokslų, darbų ar klajonių po Pasaulį. Stengiamės, kad jie bent jau prisimintų kaimą kaip į savo Namus. Laukiame visų, net ir ne čia gimusių, o ir iš kitų Lietuvos kraštų atvykti pasižmonėti per šventes, ar organizuojamus renginius.

2012 metų gegužės 21 d. įvyko Pakalninkų bendruomenės steigiamasis susirinkimas, kuriame nutarta įsteigti Asociaciją „Pakalninkų bendruomenė“. Susirinkimo metu buvo išrinkta tarybos valdyba, Bendruomenės Pirmininku išrinktas Audrius Penkauskas, jis įpareigotas patvirtinti Pakalninkų bendruomenės įstatus, juos pasirašyti ir įregistruoti juridinių asmenų registre.

Dabartiniu metu Pakalninkų Bendruomenės Tarybos valdybą sudaro šie asmenys:

  • Mindaugas Liogė
  • Elena Liogienė
  • Vlada Valatkienė
  • Audrius Penkauskas

Kviečiame Pakalninkų bendruomenės narius ir visus, kam brangus Pakalninkų kaimas, paremti asociaciją, skiriant 2% savo pajamų mokesčio. Norint atlikti šią kilnią misiją būtina užpildyti mokesčių inspekcijos parengtą formą FRO 512 ir ją pateikti mokesčių inspekcijai, savo darbdaviui ar Bendruomenės pirmininkui užklijuotame voke. Ant užklijuotos linijos pasirašyti taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.

Pasidalinkite nuoroda į šį puslapį