Bendruomenės nariams

Informacija Pakalninkų bendruomenės nariams

Asociacija veikia aplinkos apsaugos, infrastruktūros tobulinimo, kultūrinio ir etnografinio paveldo išsaugojimo, socialinės apsaugos, švietimo bei kultūros srityse. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, Pakalninkų kaime nuolat gyvenantys, ir/ar jame ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų laikotarpį valdantys bei prižiūrintys nekilnojamąjį turtą bei su jais susiję asmenys, susipažinę ir pritariantys Asociacijos tikslams ir uždaviniams. Asociacija „Pakalninkų kaimo bendruomenė“ turi Visuotinį narių susirinkimą, Valdybą ir asociacijos Vadovą.

Tikslai:

 • suburti Pakalninkų kaime gyvenančius, dirbančius, iš šio kaimo kilusius ar kitaip susijusius asmenis Pakalninkų kaimo bendruomenės problemoms spręsti
 • skatinti Pakalninkų kaimo bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, bendruomeniškumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus
 • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Pakalninkų kaimo bendruomenės interesus
 • teikti įvairiapusią informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams
 • rūpintis Pakalninkų kaimo gamtos apsauga, kraštovaizdžio išsaugojimu, augalijos bei miškininkystės puoselėjimu ir priežiūra
 • plėtoti ir tobulinti Pakalninkų kaimo infrastruktūrą
 • rūpintis kaimo plėtra, kultūrinio-istorinio paveldo išsaugojimu, kaimo švenčių, tradicijų bei amatų atgaivinimu ir plėtojimu, skatinti domėjimąsi Pakalninkų kaimu ir krašto istorija
 • skatinti bendruomenės narius aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime
 • skleisti informaciją apie bendruomenės veiklą
 • rūpintis bendruomenės narių švietimu
 • rūpintis visuomeniškumo, savitarpio pagalbos ugdymu; tautinių amatų atgaivinimu, plėtojimu bei verslumu
 • padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais

 

Pasidalinkite nuoroda į šį puslapį