Kaimo istorija

Istorija, liudijama kaimo žmonių prisiminimuose

Kaimas yra išgyvenęs įvairius laikotarpius, patyręs ir Nepriklausomos Lietuvos, ir karų bei pokario, sovietinės Lietuvos ir dabartinės Lietuvos audringus laikotarpius. Visko būta – ir džiaugsmo ir liūdesio, ir nepritekliaus ir skalsesnio gyvenimo. Tačiau visada kaime gyveno darbštūs, nuoširdūs, linksmi ir vienas kitam padedantys, iškentę visokias negandas, žmonės. Kaimas yra įdomus tuo, kad dauguma jo buvusių (ir dar esamų) gyventojų – giminės. Barkauskai, Razmislevičiai, Kuralavičiai, Kairiai gyveno ne vienoje kaimo troboje. Seneliai, tėvai atrėždavo žemės „šniūrą“ vaikams, broliai – kitiems broliams ir seserims, ar net tolimesniems giminaičiams. Dabar net ir sunku atrinkti, kas ir su kuo giminiavosi. Anot pačių gyventojų, „mes čia visi iš vieno katilo“. Dabar 11–oje kaimo trobų gyvena vietiniai žmonės, o 4–iose naujieji gyventojai iš Vilniaus bei Kauno. Senąjam kaimui „traukiantis“, nykstant įprastam gyvenimo būdui, papročiams, tradicijoms, suskubta rinkti tai, kas dar liko – senųjų kaimo gyventojų nuotraukas ir jų pačių atsiminimus apie savo šeimas, gimines, kitus kaimo gyventojus.

Kviečiame pažinti kaimo istoriją, „gyvą“ jos gyventojų atmintyje. Pasakojimai pateikti taip, kaip buvo pasakota, su menkais kalbos ir sakinių struktūros pataisymais.

 

Kaimo senbuvių pasakojimai

Pasidalinkite nuoroda į šį puslapį